Tăng cường công tác an toàn, phòng chống thiên tai trong thi công công trình xây dựng

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 3235/BCT-ATMT ngày 15/5 về việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống thiên tai trong thi công xây dựng công trình.

Công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Dầu khí Việt Nam; Hóa chất Việt Nam; Dệt may Việt Nam; Các tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai tại các dự án, công trình ngành Công Thương đang thì công xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhằm kịp thời chỉ đạo các đơn vị khắc phục các hạn chế, đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giám sát an toàn, tuyệt đối không cho phép xây dựng lán trại, nhà tạm tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cương quyết xử lý các đơn vị vi phạm quy định pháp luật về an toàn, phòng chống thiên tai.

Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam; Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; các Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, phòng chống thiên tai tại các dự án, công trình đang thi công xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đến các dự án thuộc phạm vi quản lý tăng cường công tác tự kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa, ứng phó thiên tai tại hiện trường để kịp thời khắc phục các thiếu sót, vi phạm (nếu có); rà soát, đánh giá các nguy cơ mất an toàn, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để có biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người và công trình. Tuyệt đối không cho phép xây dựng lán trại, nhà tạm cho công nhân tại khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thường xuyên cập nhật thông tin dự báo về tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là các hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn cục bộ bất thường để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người lao động về các biện pháp đảm bảo an toàn, ứng phó với các tình huống thiên tại có thể xảy ra…

Xem chi tiết văn bản tại đây