Tăng cường đảm bảo điện cho tỉnh Bình Định

Vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) T3 (110/22 kV - 40MVA) TBA 220kV Quy Nhơn, nâng tổng công suất Trạm lên thành 580MVA.

Dự án được xây dựng trong khuôn viên TBA 220kV Quy Nhơn thuộc địa phận phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Việc hoàn thành nâng công suất công trình giúp đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Bình Định. Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện, nâng cao độ tin cậy trong việc cung cấp điện cho tỉnh Bình Định. 

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận quản lý vận hành.

 


  • 16/12/2019 02:01
  • Xuân Tiến
  • 10414