Tăng cường tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/ĐU (ngày 19/2/2020) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) giai đoạn 2020-2025 do Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành.

Mục tiêu của Nghị quyết là, phấn đấu cung ứng điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, kết thúc năm 2020, hầu hết các hộ dân được cấp điện. Mặt khác, phải phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng; phấn đấu đến hết năm 2020, đạt trình độ tương đương với các nước ASEAN 4; từ năm 2025 trở đi, đạt ngang bằng các nước ASEAN 3 về dịch vụ khách hàng.

Để đạt được mục tiêu này, một trong những giải pháp được Tập đoàn đặc biệt ưu tiên là lĩnh vực KD&DVKH, tăng cường tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải (DSM). Trong đó, Tập đoàn sẽ xây dựng Cổng thông tin một cửa về tiết kiệm năng lượng, đồng thời, phổ biến tới khách hàng, người dân chủ trương, đường lối của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như  các quy định về xử phạt khi không chấp hành. Cập nhật, hoàn chỉnh bộ tài liệu tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, cung cấp miễn phí trên website. Nghiên cứu thử nghiệm các mô hình tiết kiệm điện như: Thiết bị điều khiển nhà thông minh “Smart home”, kết hợp với công tơ điện tử thông minh cho phép khách hàng kiểm soát điện năng tiêu thụ của các phụ tải lớn như điều hòa, thông gió, động cơ...; Sử dụng năng lượng tái tạo (gió, điện mặt trời) cho chiếu sáng, chạy mô tơ giàn quạt xục khí ô xy cho nuôi tôm, sinh hoạt ở một số vùng sâu và xa, chưa có điện lưới; bơm nước tưới tiêu cho nông nghiệp; đèn LED cho thanh long, hoa cúc, nhà xưởng,...

Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy việc phát triển điện mặt trời áp mái (ĐMTAM), trong đó đẩy mạnh truyền thông về phát triển ĐMTAM tại Việt Nam: xây dựng và hoàn thiện trang tin về ĐMTAM; tư vấn và xây dựng các công cụ online tính toán hiệu quả đầu tư các dự án ĐMTAM; tuyên truyền các lợi ích về ĐMTAM, quy trình, thủ tục đấu nối, ký kết hợp đồng, thanh toán; tư vấn, thiết kế mẫu, hướng dẫn kỹ thuật, lắp đặt hệ thống ĐMTAM...

Trong điều chỉnh phụ tải (DR), Tập đoàn sẽ thí điểm một số chương trình điều chỉnh phụ tải như, phi thương mại với công suất đỉnh tiết giảm khoảng 1.271 MW; điều khiển hệ thống điều hòa không khí; điều chỉnh phụ tải điện từ xa; giá điện 2 thành phần (công suất và sản lượng);… 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng yêu cầu Công ty Dịch vụ Điện lực (PSC) đẩy mạnh các hoạt động như, cung cấp các dịch vụ tiết kiệm năng lượng theo hình thức dự án đầu tư, có thu hồi vốn và lợi nhuận. Ưu tiên thực hiện các dự án có mức tiết kiệm năng lượng tối thiểu là 20%.

Đảng ủy Tập đoàn giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, quán triệt đến người lao động, đồng thời, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo các ban tham mưu, các đơn vị thành viên thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết.
 
Đảng ủy Tập đoàn giao Ban Truyền thông Tập đoàn phối hợp các Ban/Văn phòng tham mưu giúp việc Đảng uỷ Tập đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết; theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị để kịp thời chỉ đạo. 

Một số mục tiêu cụ thể của Nghị quyết:

Mục tiêu kinh doanh và cung cấp điện:

- Đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng: Năm 2020 ≤ 6,5%, năm 2025 giảm xuống còn ≤ 6,0%; năng suất lao động tăng trên 8% - 10%/năm.

- Nâng cao chất lượng phân phối điện: Đến năm 2020, SAIDI ≤ 400 phút/năm, SAIFI ≤ 5 lần/năm; đến năm 2025, SAIDI ≤ 150 phút/năm, SAIFI ≤ 3 lần/năm (tính cả số lần cắt điện theo kế hoạch).

- Triển khai các chương trình DSM theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và kế hoạch của Tập đoàn.

Mục tiêu về dịch vụ khách hàng:

- Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2020 đạt ngang bằng các nước ASEAN 4, đến năm 2025 đạt ngang bằng các nước ASEAN 3.

- Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện: trên 8,5 điểm.

- Điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện: Tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 50% vào năm 2020 và 100% vào năm 2025.

- Tỷ lệ dịch vụ cung cấp trực tuyến cấp độ 4: 75% vào năm 2020 và 100% vào năm 2025.

- Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: 50% vào năm 2020 và 75% vào năm 2025.


  • 02/05/2020 10:03
  • Theo TCĐL Chuyên đề Quản lý & Hội nhập
  • 4444