Thêm 64 kỹ sư EVNHCMC được nhận Chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 40 (CAFEO-40) được tổ chức tại Vương quốc Campuchia từ ngày 5–10/12/2022, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) có 64 kỹ sư được công nhận kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Trong 64 kỹ sư của EVNHCMC được nhận chứng chỉ đợt này có 39 kỹ sư được công nhận năm 2021 (do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên chưa tổ chức trao) và 25 kỹ sư được công nhận năm 2022. Đến nay, EVNHCMC đã có 212 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN, chiếm 40,3% trong tổng số 552 kỹ sư ASEAN của cả nước.

6 kỹ sư thuộc EVNHCMC đại diện cho 64 kỹ sư ASEAN nhận chứng chỉ

Theo ông Nguyễn Hữu Vinh – Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNHCMC, bắt đầu từ năm 2017, việc đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chí kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN đã trở thành một trong các nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của EVNHCMC. Sau khi được đăng bạ thành công, các kỹ sư ASEAN sẽ được tổng công ty tạo điều kiện để tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế, tham gia học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các công ty điện lực quốc tế; được cử đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ); được ưu tiên tiếp cận công nghệ mới và tham gia các dự án khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ của EVNHCMC.

Tại Hội nghị CAFEO-40, các kỹ sư của EVNHCMC đã có dịp tiếp cận và thảo luận về chủ đề “Vai trò chuyển đổi của cộng đồng kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”; trong đó, tập trung vào 5 nội dung chính gồm: Thách thức và thời cơ của cộng đồng kỹ sư trong Cách mạng công nghiệp 4.0; Trí tuệ nhân tạo trong phát triển kỹ thuật công nghệ; Phương pháp chế tạo kỹ thuật mang tính thích ứng và bền vững; Thiết kế dành cho chu kỳ phát triển công nghệ, thiết kế bền vững; Các giải pháp trong chuyển đổi số, internet vạn vật và vận hành nhà máy thông minh.


  • 08/12/2022 05:57
  • Nhã Trúc
  • 4267