Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ đào tạo về BI (business intelligence)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021 về Chuyển đổi số. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tập đoàn kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Trường/Công ty cho Tập đoàn về chương trình đào tạo “Khai thác và phân tích dữ liệu bằng các công cụ phân tích dữ liệu thông minh (BI – business intelligence) trong dashboard” và “Khóa học phân tích dữ liệu trong Power BI”.

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

TT

NỘI DUNG

A

Tên khóa học:

Chương trình đào tạo “Khai thác và phân tích dữ liệu bằng các công cụ phân tích dữ liệu thông minh (BI – business intelligence) trong dashboard” và “Khóa học phân tích dữ liệu trong Power BI”

B

Mục tiêu đào tạo:

  • Khóa học “Phân tích dữ liệu trong Power BI”: nắm vững những khái niệm về Power BI Desktop, Data Transformation, Data Insight, Power BI Data Analysis Expression (DAX), SSRS và được giải đáp các thắc mắc về Power BI. Ngoài ra học viên còn được tích hợp các kiến thức như: Power BI Custom Visuals, Power BI Intergration và Machine Learning trong Power BI với Azure Intergration.
  • Khóa học “Khai thác và phân tích dữ liệu bằng các công cụ phân tích dữ liệu thông minh”: phân tích, thiết kế, tổ chức dữ liệu hiệu quả, quản lý dữ liệu trong excel table, nắm được mô hình dữ liệu trong Excel.

C

Đối tượng và số lượng học viên: 

  • CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (dự kiến 20-25 người/khóa).

D

Địa điểm tổ chức đề xuất:

  • Do EVN sắp xếp.

E

Thời lượng đào tạo: 05 ngày/lớp

F

Thời gian dự kiến tổ chức lớp:

Quý II hoặc III/2021

G

Đề cương, khung chương trình đào tạo: Chi tiết tại Phụ lục I và II đính kèmNhà thầu có thể bổ sung, sửa đổi chương trình kèm giải thích (nếu có).

H

Đối tác dự kiến:

Các Trường Đại học/Công ty có kinh nghiệm giảng dạy và thực hành chuyên sâu vềkhai thác và phân tích dữ liệu trong dashboard và trong Power BI.

Yêu cầu chi tiết tại Phụ lục I đính kèm

I

Yêu cầu/Sự cần thiết tổ chức đào tạo của khóa học:

  • CBCNV làm công tác quản lý kỹ thuật có đủ kỹ năng tổng hợp dữ liệu và thựchiện phân tích sâu để đánh giá đúng tình trạng vận hành các thiết bị, thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế kỹ thuật cũng như thiết lập phong cách làm việc dựa trên dữ liệu để từ đó thúc đẩy thu thập dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời và tạo ra những công cụ trực quan, thiết thực, gắn với thực tế công việc và cho đúng người sử dụng

Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá tại đây.

Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

- Ông Lê Văn Định, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điện thoại: 0975543161, email: dinhlv@evn.com.vn hoặc dt.tcns@evn.com.vn

Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá (file scan): 17h00 ngày 28/02/2021

Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu. 

File Phụ lục 1 tại đây.

File Phụ lục 2 tại đây.


  • 21/02/2021 10:37
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam
  • 3317