Thực hiện mục tiêu năm 2022: Các đơn vị thành viên EVN sẵn sàng tâm thế

Vượt qua năm 2021 đầy biến động, các đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích ấn tượng và chuẩn bị sẵn sàng để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ lãnh đạo một số đơn vị thành viên trong EVN.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC):

Tập trung vào 3 mục tiêu chính

Một trong những thành tựu lớn nhất của EVNHCMC trong năm 2021 là đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành, quản trị doanh nghiệp…, qua đó đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy, cung cấp kịp thời các dịch vụ điện cho khách hàng.

Đặc biệt, trong giai đoạn TP.HCM phải giãn cách xã hội nghiêm ngặt do dịch bệnh COVID-19, tổng công ty chỉ có 1.300 giấy đi đường, trong khi có tới 6.500 CBCNV. Công nghệ đã phát huy hiệu quả trong việc tự động hóa, điều khiển xa, làm việc online, để triển khai thông suốt các hoạt động.

Năm 2022, EVNHCMC sẽ tập trung nguồn lực vào 3 mục tiêu chính: Thứ nhất, chuyển đổi số thành công. Trên cơ sở đó, tất cả các dịch vụ của tổng công ty sẽ cung cấp trên nền tảng số và cung cấp các giải pháp số, dịch vụ số cho khách hàng. Thứ 2, tập trung phát triển lưới điện thông minh để đến năm 2023, hoàn thành xây dựng lưới điện thông minh. Thứ ba, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, trong đó chú trọng vào giải pháp quản trị rủi ro hiệu quả; hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu nhằm mang đến các trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng và phục vụ cho công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Khó khăn là rất lớn, tuy nhiên EVNHCMC sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi thách thức, cam kết đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, góp phần phục vụ thành phố hồi phục và phát triển kinh tế, xây dựng thành phố thông minh.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC):

Nhận diện thách thức...

Năm 2021, EVNNPC đã "chuyển mình" với nhiều thành tích ấn tượng. Ở mỗi lĩnh vực đều ghi dấu sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo, CBNV tổng công ty như: EVNNPC là đơn vị kinh doanh điện năng có tốc độ tăng trưởng hàng đầu EVN; các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng, quản lý kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng đều đạt kết quả tốt. Đặc biệt, trong công tác quản trị, nhiều lĩnh vực của tổng công ty đã được số hóa thành công. Hiện nay, CBNV đã tương tác với nhau trên không gian số trong những khâu trọng yếu nhất như: kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tài chính kế toán, quản lý kỹ thuật vận hành.

Năm 2022, EVNNPC đã nhận diện rõ những khó khăn để từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, đồng bộ. Trong đó, tổng công ty xác định thách thức lớn nhất là đảm bảo đủ điện cho khu vực miền Bắc, đặc biệt là trong những tháng nắng nóng, thời tiết cực đoan. Tổng công ty đã thành lập ban chỉ đạo đảm bảo cung cấp điện khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2025, họp định kỳ hàng tháng để đề ra các nhóm giải pháp và quyết liệt triển khai thực hiện. Theo đó, EVNNPC sẽ tập trung đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng lưới điện; chủ động nắm bắt thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để có kế hoạch truyền thông, làm việc với chính quyền địa phương, với khách hàng lớn nhằm tổ chức sản xuất hợp lý; phân tích nhu cầu phụ tải ở từng khu vực, từng địa phương để có kế hoạch tối ưu nhất... 

Chúng tôi tự tin, với tinh thần, khí thế, sự nhiệt huyết, EVNNPC sẽ thực hiện tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà EVN giao trong năm 2022.

Ông Trương Hoàng Vũ – Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2):

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2021, tổng công ty đã hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng có hiệu quả. Nổi bật nhất, là đã hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/7/2021. Đồng thời, chuyển đổi tất cả các quy trình quản lý nội bộ để điều hành theo mô hình mới đúng quy định.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, tổng công ty đã yêu cầu các công ty thủy điện vừa vận hành đảm bảo mực nước dâng bình thường của các hồ chứa, vừa đảm bảo cấp điện trong mùa khô. Bên cạnh đó, tổng công ty cũng có những chủ trương quyết liệt về nhân sự, thiết bị, kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo công tác sửa chữa lớn đúng tiến độ, chất lượng và các tổ máy sau đại tu vận hành an toàn, liên tục.

EVNGENCO 2 cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Tổng công ty đã triển khai thí điểm một số giải pháp chuyển đổi số ở đơn vị thành viên mà điển hình là giải pháp "Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất thông minh - Siemens XHQ” tại Công ty CP thủy điện A Vương. Thời gian tới, sẽ áp dụng rộng rãi cho tất cả các nhà máy của tổng công ty. Đồng thời, lên những kế hoạch phù hợp để thực hiên chủ đề năm 2022 của EVN: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT):

Thích ứng an toàn, linh hoạt để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2021, EVNNPT đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu về đầu tư xây dựng và quản lý vận hành.

Năm 2022, EVNNPT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thích ứng an toàn, linh hoạt, triển khai kịp thời, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án giải tỏa công suất nguồn điện khu vực Nam Trung bộ.

Hiện nay, với việc ứng dụng công nghệ số, nhận thức của CBNV đã được nâng lên một tầm mới và tổng công ty sẽ tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, quản trị nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động.

Ông Nguyễn Đức Ninh – Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC):

Vận hành hệ thống điện, thị trường điện ổn định, an toàn, minh bạch với những yêu cầu cao hơn

Năm qua, EVNNLDC đã vận hành hệ thống điện, thị trường điện ổn định, an toàn, minh bạch và tin cậy, đặc biệt là trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng và phụ tải tăng trưởng thấp.

Năm 2022, với rất nhiều khó khăn, thách thức, EVNNLDC sẽ triển khai đồng bộ giải pháp, quyết tâm đảm bảo vận hành hệ thống điện, thị trường điện ổn định, an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật của nhà nước. Song song đó, trung tâm cũng sẽ kiến nghị EVN, Bộ Công Thương sửa đổi một cách đồng bộ các thông tư về truyền tải, phân phối, điều độ, thị trường điện,…, để đảm bảo cho công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng cao; đồng thời, xác định mô hình mới cho điều độ hệ thống điện với quy mô rất lớn (số 1 ASEAN và TOP 20 thế giới); tiếp tục nâng cấp, cải tạo hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống điện, thị trường điện đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

Trung tâm cũng chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, nâng cao công tác quản trị, chất lượng nguồn nhân lực để đảm bảo hoạt động hiệu quả khi chuyển đổi mô hình sang Công ty TNHH MTV.


  • 07/02/2022 09:00
  • B. Hoa (thực hiện)
  • 5112