Thủy điện Sê San 3 cán mốc 20 tỷ kWh

17h45 phút ngày 20/9/2023, Thủy điện Sê san 3 - nhà máy lớn thứ hai trong số 3 nhà máy do Công ty Thủy điện Ialy quản lý đã sản xuất đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh sau hơn 17 năm vận hành.

Chính thức phát điện hòa lưới quốc gia tổ máy đầu tiên vào ngày 23/4/2006, cột mốc 20 tỷ kWh đánh dấu quá trình nỗ lực, lao động sáng tạo, chủ động khắc phục mọi khó khăn của nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Ialy nói chung và Thủy điện Sê San 3 nói riêng.

Nhà máy Thủy điện Sê San 3 nhìn từ hướng hạ lưu

Những năm qua, CBCNV Thủy điện Sê san 3 đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN quản lý vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy, khai thác điều tiết hồ chứa đúng quy trình, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý kỹ thuật, đồng thời thực hiện tốt kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, công trình xây dựng, đảm bảo các tổ máy, hệ thống thiết bị, công trình an toàn, tin cậy.

Thủy điện Sê San 3 đã cùng với Thủy điện Ialy, Pleikrông góp phần cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế đất nước, giữ vững an ninh năng lượng, ổn định hệ thống điện lưới quốc gia, đưa điện về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.


  • 21/09/2023 09:14
  • Huy Đông
  • 4247