Thủy điện Sơn La sôi nổi hưởng ứng phong trào Tết trồng cây

Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La vừa phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ phát động và thực hiện trồng gần 50 cây hoa giấy tại đầu đường vào Nhà máy và khu nhà ở của CBCNV tại Mường La.

Đây là chương trình nhằm thực hiện công văn số 29/CĐĐVN-CSPLQHLĐ ngày 22/01/2024 của Công đoàn Điện lực Việt Nam và Kế hoạch số 17/KH-CĐTĐSL ngày 25/01/2024 của Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La về việc tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ “Mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, những năm qua CBCNV Công ty đã luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với sự phát triển của ngành Điện và thực hiện đúng cam kết của EVN vì sự phát triển bền vững của môi trường. Với tinh thần này, Công ty Thủy điện Sơn La luôn quan tâm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây.

CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, thực hiện đúng cam kết của EVN vì sự phát triển bền vững của môi trường.

Với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty đã nghiên cứu lựa chọn và trồng loại cây hoa giấy – loài hoa đặc trưng của Nhà máy Thủy điện Sơn La, rất phù hợp với thổ nhưỡng và thời tiết nơi đây. Điều đó mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điểm nhấn cảnh quan khi bắt đầu vào tuyến đường quản lý vận hành của Công ty Thủy điện Sơn La cũng như khu nhà ở của CBCNV tại Mường La.

Phong trào trồng cây đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên Nhà máy thủy điện Sơn La. Phong trào này đã trở thành nét văn hóa của CBCNV Công ty, cùng nhau phát huy và giữ gìn truyền thống tốt đẹp do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.


  • 10/03/2024 09:39
  • Vũ Phi Long
  • 2923