Thủy điện Sông Ba Hạ đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất mùa khô năm 2018

Trong thời gian qua, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã tiến hành điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành hồ chứa thủy điện tại các công trình thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng nhằm đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô năm 2018.

Cụ thể, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện ít nhất hai đợt chạy máy phát điện trong ngày (mỗi đợt chạy máy từ 3-5 tiếng đồng hồ và theo tình hình lưu lượng thực tế về hồ) để cấp nước phục vụ sản xuất cho các trạm bơm thuộc huyện Sơn Hòa và đồng thời phối hợp với Nhà máy Thủy điện Sông Hinh vận hành phát điện đảm bảo cấp nước thường xuyên, liên tục cho đầu mối đập Đồng Cam với lưu lượng tối thiểu là 35-40 m3/s theo kế hoạch dùng nước đăng ký.

Bên cạnh đó, Công ty thường xuyên báo cáo và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Phú Yên và các cơ quan có liên quan, các huyện để tận dụng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, vừa thực hiện tốt công tác phát điện vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị là cấp nước sinh hoạt và chống hạn cho nông nghiệp trong mùa khô, thực hiện tốt cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018.

Theo ông Nguyễn Đốc Phú, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, để các trạm bơm đủ thời gian bơm nước chống hạn và cố gắng đảm bảo đáp ứng khả năng cao nhất cung cấp nước chống hạn theo tình hình lưu lượng nước thực tế về hồ và theo yêu cầu của địa phương thì Công ty đã tổ chức điều tiết vận hành chạy máy phát điện nhiều lần trong ngày. Trước khi vận hành chạy máy phát điện cấp nước, Công ty đều có thông báo với các Trạm bơm ở huyện Sơn Hòa để chủ động thời gian bơm cấp nước cho đồng ruộng hiệu quả, tiết kiệm tận dụng tối đa nguồn nước, tránh lãng phí.

Ngoài ra, Công ty thường xuyên liên lạc và làm việc với các Hợp tác xã ở hạ du sông Ba để nắm bắt tình hình để có lịch cấp tưới tiêu phù hợp, đồng thời cung cấp nước đảm bảo kịp thời khi cây lúa sinh trưởng, đặc biệt là giai đoạn đầu trỗ bông cần nước nhiều để tăng năng suất của lúa. Đồng thời, Công ty đã tăng cường phối hợp với Nhà máy Thủy điện Sông Hinh để việc cung cấp nước được thuận lợi và tăng hiệu quả chống hạn.

Hiện nay, đã kết thúc mùa vụ Đông Xuân, Công ty tiếp tục phối hợp cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên, UBND các huyện, xã vùng hạ du để thực hiện điều tiết hồ chứa phù hợp đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng hạ du trong cả mùa khô năm 2018, đặc biệt là trong vụ Hè Thu năm 2018. 


  • 22/06/2018 05:46
  • Theo doanhnhanviet.net.vn
  • 11595