Thủy điện Srêpốk 3: Trồng 1.500 cây xanh quanh khuôn viên nhà máy

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây năm 2023, Phân xưởng Vận hành Srêpốk 3 - Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức ra quân trồng cây tại khu vực xung quanh Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3, tỉnh Đắk Lắk.

1.500 cây gáo vàng được trồng tại khu vực xung quanh Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3

Theo đó, CBCNV Phân xưởng Vận hành đã trồng được 1.500 cây gáo vàng trên diện tích khoảng 0,2ha. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây, công tác bảo vệ môi trường cho CBCNV và góp phần xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại đơn vị.

Trước đó, từ tháng 7/2021 - 6/2022, Nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 cũng đã trồng hơn 2.000 cây gáo vàng ở khu vực đập tràn, dọc đường vận hành nội bộ cửa nhận nước và bờ kênh của nhà máy.

Việc trồng và chăm sóc cây xanh không chỉ được thực hiện trong dịp Tết, đầu Xuân mà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các bộ phận, tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty. Qua đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng môi trường sinh thái, vừa khẳng định trách nhiệm của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đồng hành cùng địa phương phát triển bền vững.