Tiếp tục đẩy nhanh, bám sát tiến độ dự án NMNĐ Quảng Trạch I

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trong cuộc họp điều độ công trường tháng 4/2024 dự án NMNĐ Quảng Trạch I, ngày 19/4 tại tỉnh Quảng Bình. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Điện 2 về NMNĐ Quảng Trạch I, tiến độ tổng thể dự án đã đạt 56,76%. Trong đó công tác thiết kế đạt 84,22%; công tác mua sắm đạt 60,3%; công tác thi công, lắp đặt đạt 11,8%.

Về cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đến nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công nhiều hạng mục như: NMNĐ Quảng Trạch I, cảng nhập than, sân phân phối, các hạng mục dùng chung như đường ống cấp thoát nước làm mát, băng tải than, đường ra cảng than và hệ thống bơm nước hồi, các khu phụ trợ, kênh thoát nước hoàn trả… Tuy nhiên, còn nhiều hạng mục vẫn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng như kênh nhận nước làm mát, băng tải than, đường ống xả nước làm mát, bãi thải xỉ,...

Các gói thầu phục vụ thi công các hạng mục chính như hệ thống điện, xây dựng cổng hàng rào NMNĐ Quảng Trạch I, san gạt mặt bằng nhà máy, cải tạo nhà ở và nhà làm việc Ban QLDA, thi công kênh thoát nước hoàn trả... đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng tiến độ yêu cầu. 

Về khối lượng thi công cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, phần xây dựng đến nay đạt khoảng 82%. Trong đó, một số hạng mục đạt 100% khối lượng như: thi công cọc khoan nhồi bến nhập than và cầu dẫn; thi công các cấu kiện đúc sẵn bến nhập than và cầu dẫn đạt; thi công bê tông mặt bến; lắp đặt dầm dự ứng lực đúc sẵn cầu dẫn. Bên cạnh đó, thi công đổ bê tông mặt cầu dẫn đạt 79,9%; thi công đắp đá đê chắn sóng các loại đạt 95,5%.

Về chất lượng công trình, các hoạt động thi công đều được giám sát, thực hiện theo đúng quy trình quản lý chất lượng của hợp đồng và theo quy định hiện hành.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Điện 2 cùng các nhà thầu đã báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đã trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ từng vướng mắc. Lãnh đạo EVN yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, tuy nhiên khâu an toàn trên công trường phải bảo đảm tuyệt đối. Ban Quản lý dự án Điện 2 cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Dự kiến, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 phát điện tổ máy 1 vào tháng 6/2026, tổ máy 2 vào tháng 10/2026. Dự án được khởi công vào tháng 12/2021.


  • 19/04/2024 04:28
  • H.Linh
  • 3895