Tiếp tục lấy ý kiến về chuyên đề an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện - Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi)

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo góp ý chuyên đề an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện - dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), qua đó, tiếp tục lắng nghe ý kiến trực tiếp của đại diện các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Luật Điện lực.

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải, đại diện các Ban chuyên môn EVN. Hội thảo kết nối trực tuyến tới các tổng công ty phát điện, đơn vị thủy điện, điện lực trong EVN.

Vừa qua, Bộ Công Thương đã đề xuất và được Chính phủ thông qua dự kiến xây dựng Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) với 6 chính sách lớn, bao gồm: Quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực; phát triển năng lượng tái tạo; thị trường điện; cấp phép hoạt động điện lực; vận hành hệ thống điện; an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Hội thảo góp ý chuyên đề an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện - dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), tổ chức tại Hà Nội

Phó Cục trưởng – Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Trịnh Văn Thuận cho biết, các phiên hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) đã được Bộ Công Thương tổ chức rộng rãi ở cả 3 miền, và nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các Bộ, ngành, địa phương, nhà khoa học, khách hàng sử dụng điện… nhằm hoàn thiện dự thảo. Trong đó, nhiều ý kiến đã đề xuất điều chỉnh nội dung an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo hướng kết cấu thành mục riêng trong dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), quy định chi tiết các điều khoản, nội dung mang tính đặc thù của thủy điện.

Tại hội thảo này, Cục kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp đã tiếp tục tiếp nhận thêm các ý kiến góp ý để tổng hợp, rà soát, nghiên cứu và hoàn thiện chuyên đề an toàn điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) với chất lượng tốt nhất, để sớm trình Chính phủ xem xét.