Tỉnh Yên Bái tăng cường tiết kiệm điện

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 170/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu chung của kế hoạch là trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ của tỉnh; giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện trên địa bàn tỉnh thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 80 MW vào năm 2025.

Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng:

Đối với nhóm hành chính sự nghiệp, hàng năm tiết kiệm 9% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,17% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, hàng năm tiết kiệm 30% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,22% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Nhóm chiếu sáng quảng cáo, trang trí nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại ngoài trời, hàng năm tiết kiệm 50% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,14% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Nhóm tiêu dùng dân cư, hằng năm tiết kiệm 1% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,36% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Nhóm sản xuất công nghiệp, hằng năm tiết kiệm 2% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 1,13% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

 

KH170.pdf


  • 04/08/2023 03:05
  • PV
  • 3382