Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam động viên khen thưởng Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh đã hoàn thành cung cấp cột thép Dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 7/6/2024, tại Đông Anh (Hà Nội), Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đoàn công tác đã đến động viên, khen thưởng cho Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh (thuộc Tập đoàn PC1) đã hoàn thành cung cấp cột thép cho các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Tham gia đoàn công tác có ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu thăm cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh

Ông Nguyễn Minh Đệ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh cho biết: Công ty và PC1 cung cấp khoảng 35.000 tấn cột thép (chiếm gần 26% toàn dự án), với 310 cột thép. Công ty  luôn xác định rõ việc cấp cột thép cho Dự án có ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo tiến độ đóng điện vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nên toàn thể CBCNV đã quyết tâm làm việc 24/7, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ vì mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Cụ thể, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện đề ra những giải pháp thi công hợp lý, nên dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, nhưng đơn vị đáp ứng được yêu cầu đề ra, trong đó có những gói thầu hoàn thành sớm hơn yêu cầu của chủ đầu tư.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh tính chất cấp bách và tầm quan trọng của Dự án; ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của CBCNV Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh khi hoàn thành cung cấp cột thép với khối lượng rất lớn cung cấp cho Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Đoàn công tác động viên, tặng quà người lao động Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh.

- Tính đến hết ngày 6/6, toàn bộ 1.177 vị trí móng của Dự án đã hoàn thành và chuyển sang tập trung dựng cột.

- Toàn công trường đã được các nhà thầu cung cấp 873 cột thép đến công trường, đã hoàn thành và đang dựng cột 868 cột, đã hoàn thành và đang kéo dây 63 khoảng néo.

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây