Tổng công ty Sông Đà

Tổng công ty Sông Đà là một Doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1961.

Công ty tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng các nhà máy điện, kết cấu hạ tầng, giao thông, công nghiệp, các công trình dân dụng; chế tạo và cung cấp thiết bị xây dựng; cung cấp dịch vụ nhân lực, công nghệ xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Tổng công ty Sông Đà là nhà thầu chính của hầu hết các dự án thủy điện tại Việt Nam và chiếm 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, trở thành nhà thầu lớn nhất trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Tổng công ty Sông Đà

Địa chỉ : Nhà G10, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel  : (84-4) 38541164 / 38541160

Fax : (84-4) 38541161

Email : tctsd@songda.vn

Website: songda.vn


  • 09/12/2014 09:52
  • BBT
  • 8599


Gửi nhận xét