Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Bình

Ngày 15/6, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đến thăm và làm việc tại Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân làm việc tại Công ty Điện lực Quảng Bình. Nguồn ảnh: ĐVCC

Báo cáo Tổng giám đốc EVN, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Bình cho biết, trong 5 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 405,34 triệu kWh, tăng 2,59% so với cùng kỳ năm 2021; tổn thất điện năng lũy kế 5 tháng đạt 6,51%, giảm 0,27% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng điện năng ngày càng ổn định, thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng tính trong 5 tháng năm 2022 vào khoảng 87 phút.

PC Quảng Bình cũng chú trọng hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện. Hiện nay, tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử toàn công ty đạt 97,12%; chỉ còn khoảng 8.000 công tơ cơ khí trên lưới toàn tỉnh. Công ty phấn đấu sẽ hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử trong năm 2022.

Về dịch vụ điện trực tuyến, toàn công ty hiện đã cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. Về chuyển đổi hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sang hợp đồng điện tử, công ty sẽ hoàn thành triển khai trước 30/6/2023.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của PC Quảng Bình. Nguồn ảnh: ĐVCC

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chỉ đạo PC Quảng Bình cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số tại đơn vị trong mọi lĩnh vực hoạt động, kinh doanh dịch vụ khách hàng; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả SXKD. Đồng thời, PC Quảng Bình cần tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo dựng một tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


  • 15/06/2022 11:12
  • M.Hạnh
  • 5581