Tổng giám đốc EVN làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân có buổi làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam (Công đoàn ĐLVN) về nội dung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng giám đốc EVN và Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng đã báo cáo Tổng giám đốc EVN về việc thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công đoàn ĐLVN đã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, Công đoàn ĐLVN và công đoàn các cấp đã có những giải pháp cụ thể để phối hợp với chuyên môn động viên người lao động triển khai tốt "nhiệm vụ kép" vừa chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; xây dựng chương trình hành động nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm thăm hỏi, động viên CNVCLĐ, nhất là tại các địa phương có dịch bệnh.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã tích cực tuyên truyền, động viên CNVCLĐ đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận những nỗ lực của Công đoàn ĐLVN. Tổng giám đốc EVN mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn sẽ thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ cho người lao động, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị nhằm đảm bảo quyền lợi, phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục phát động thi đua các công trình trọng điểm và có các hoạt động động viên người lao động trên các công trình trọng điểm này. Công đoàn cần quan tâm hơn nữa tới công tác truyền thông, tích cực sử dụng các kênh truyền thông chung của Tập đoàn để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của EVN tới người lao động.

Đặc biệt, Tổng giám đốc EVN đề nghị Công đoàn cần tích cực tham gia quá trình chuyển đổi số của EVN bằng việc áp dụng tất cả các phần mềm dùng chung của EVN vào hoạt động công đoàn một cách hiệu quả, thiết thực.

Cũng tại buổi làm việc, những kiến nghị, đề xuất của Công đoàn ĐLVN về chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi và các chế độ khác của cán bộ chuyên trách tại Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam đã được Tổng giám đốc EVN, Ban Tổ chức và Nhân sự EVN giải đáp thỏa đáng.


  • 15/06/2021 09:59
  • Di Linh
  • 4172