Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 được nâng công suất lên 1.350MVA

Vào lúc 1h50 phút ngày 29/12, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 500kV AT1 Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 từ 450MVA lên 900MVA, nâng công suất của trạm lên 1.350MVA.

Khu vực lắp đặt máy biến áp 900MVA tại TBA 500kV Pleiku 2

Dự án nâng công suất Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 được thực hiện trong TBA 500kV Pleiku 2 hiện hữu (không mở rộng diện tích trạm) trên địa bàn xã Ia Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đây là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, có tổng mức đầu tư xây dựng gần 437 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

Dự án nâng công suất có quy mô thay 2 máy biến áp 500kV - 450MVA hiện hữu bằng 2 MBA 500kV - 900MVA, trong giai đoạn này nâng công suất một máy. Cùng với đó, dự án cũng được đầu tư thay thế các thiết bị đồng bộ, phù hợp quy mô máy biến áp 500kV lắp mới.

Việc hoàn thành nâng công suất máy AT1 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu truyền tải công suất của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và trong khu vực; đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Theo kế hoạch, việc nâng công suất máy biến áp 500kV AT2 của trạm dự kiến hoàn thành vào quý 4/2022.