Triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ban hành công điện số 06/CĐ-UBND ngày 8/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ- TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới; trên cơ sở tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện kịp thời, quyết liệt những giải pháp tiết kiệm điện. Trong đó: thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng (trừ các nút giao thông quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông), chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điệm tại các hộ gia đình, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Các nhà máy sản xuất điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tăng cường các giải pháp kỹ thuật để vận hành tối ưu, an toàn, ổn định, hiệu quả; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh nhằm đảm bảo phát điện với mức công suất cao nhất, đáp ứng nhu cầu điện cho lưới điện quốc gia, nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương án, vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục các sự cố.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẩn trương thực hiện các giải pháp để vận hành an toàn hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý với mức cao nhất; tăng cường ứng trực xử lý sự cố 24/24; có phương án đảm bảo cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh; làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện lớn để thực hiện tiết giảm công suất sử dụng điện. Bên cạnh đó, cắt giảm ngay các hoạt động sử dụng điện có mục đích không thiết yếu; quá trình thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện đảm bảo hài hòa, tuân thủ các quy định pháp luật và cân đối để đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân và hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương. Công khai kế hoạch, thông báo kịp thời, đúng quy định về ngừng giảm mức cung cấp điện để các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ tiêu thụ điện biết để chủ động phương án sản xuất, sinh hoạt. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện ngừng giảm mức cung cấp điện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền sâu rộng về tiết kiệm điện đến tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay; tạo sự đồng thuận, chia sẻ về thực hiện chủ trương tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, chung tay tiết kiệm điện vì mục tiêu chung.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công điện này; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo để bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Công điện xem file đính kèm

 

Congdien06.pdf