Trồng thêm hàng trăm cây xanh tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình)

Ngày 25/3, tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý dự án Điện 2 phát động phong trào Tết trồng cây năm 2021 tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Các đại biểu trồng cây tại công trường TTĐL Quảng Trạch

Dự chương trình này, ông Uông Quang Huy – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể CBCNV Ban QLDA Điện 2 tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển khai Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 01/3/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2, phong trào trồng cây xanh được Ban triển khai ngay từ năm 2017 tại công trường Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Lũy kế từ năm 2017 đến nay, Ban QLDA Điện 2 đã trồng được khoảng 24.000 cây xanh. Tại chương trình phát động này, Ban QLDA Điện 2 đã trồng 100 cây xanh trước khuôn viên trụ sở điều hành công trường Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.