Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia sẵn sàng các phương án đảm bảo duy trì vận hành với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án và có dự phòng, để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Cụ thể, A0 đã tiến hành kiểm tra, cập nhật phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện buộc phải cô lập phòng dịch tại 4 trung tâm điều khiển chính và 4 phòng điều khiển dự phòng. Đồng thời, lập danh sách bố trí nhân lực trực ca vận hành cho các kíp trực chính và các kíp dự phòng theo thứ tự ưu tiên, sẵn sàng áp dụng nếu EVN có lệnh cô lập vị trí làm việc.

Phòng họp của A0 đã được bố trí thành khu vực nghỉ ca cho lực lượng trực vận hành cách ly

Trung tâm cũng rà soát, hiệu chỉnh phương án làm việc từ xa (được xây dựng, cập nhật trong các kỳ chống dịch năm 2020) cho phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại, đảm bảo sẵn sàng cho triển khai khi có chỉ đạo từ Tập đoàn.

Hiện nay, một số phòng họp của A0 đã được bố trí thành khu vực cách ly cho đội trực vận hành hệ thống điện 24h/24h tại các Trung tâm trực thuộc (bao gồm 4 trung tâm điều khiển chính và 4 phòng điều khiển dự phòng). Trung tâm cũng đã sẵn sàng phương án cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để đảm bảo đáp ứng đủ cho lực lượng trực ca.

A0 trong thời điểm chống dịch COVID-19 ngày 4/4/2020

Tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Điều độ miền cũng đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất; tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khai báo y tế và Khoảng cách); khuyến cáo cán bộ, đảng viên, người lao động trong thời gian này hạn chế di chuyển đến các vùng có dịch; không tổ chức hội họp, tụ tập đông người...

Trung tâm cũng đã tiến hành khử khuẩn khu vực làm việc, hạn chế người trong cơ quan qua lại khu vực phòng Điều khiển, tuyệt đối không đưa đón khách từ bên ngoài vào khu vực phòng Điều khiển...


  • 05/02/2021 02:09
  • H.Hoa
  • 4568