Truyền tải điện Quảng Trị: Chủ động xử lý ngăn ngừa sự cố đường dây 500 kV Bắc - Nam

Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) đã khống chế hoàn toàn đám cháy cách đường dây 500 kV Bắc – Nam khoảng 100 m, giúp ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trên đường dây.

Công nhân Đội Truyền tải điện Vĩnh Linh tham gia dập tắt đám cháy cạnh hành lang tuyến ngày 2/8

Vào lúc 7h40 phút ngày 2/8/2018, người dân đốt bì thực vật gần khoảng cột 1271 – 1272 đường dây 500 kV Bắc – Nam (thuộc địa phận xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Nhận thấy nguy cơ đám cháy có khả năng lây lan vào hành lang tuyến đường dây 500 kV, lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân Đội Truyền tải điện Vĩnh Linh và lực lượng bảo vệ các chốt đường dây để xử lý dập tắt đám cháy.

Sau đó, Truyền tải điện Quảng Trị cũng đã làm việc với chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực để không tái diễn những vụ cháy tương tự trong và ngoài hành lang tuyến.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải.