Tuần 3 tháng 7: Giá thị trường điện tăng 11,9%

Tuần 3 tháng 7 (từ ngày 17-23/7), giá thị trường điện tăng tăng 11,9% so với tuần trước đó (từ ngày 10-16/7), do phải huy động nguồn cung từ các nhà máy nhiệt điện với giá cao.

Cụ thể, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.234 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện).

Giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Cũng trong tuần 3 tháng 7, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 3,77 tỷ kWh, giảm 7,13% so với tuần trước do ảnh hưởng của bão số 2 - Talas.

Hệ thống điện tiếp tục duy trì việc truyền tải từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam.

Kính mời Quý độc giả xem Thông tin thị trường điện từ 17/07/2017 - 23/07/2017 tại đây.


  • 01/08/2017 08:47
  • Thùy Lê