Tuổi trẻ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0

Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 46-NQ/ĐU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay”. Trong đó, xác định xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, trong những năm qua, cấp ủy Đảng tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (EVNSRLDC) luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên từ Chi đoàn Thanh niên, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ và chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

Chi ủy và Ban Giám đốc Trung tâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo các hoạt động công tác thanh niên. Nhờ đó, các hoạt động của Đoàn dần đi vào chiều sâu với nhiều phong trào thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời phát huy được sự nhiệt tình và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên vào sự phát triển bền vững của Trung tâm. Đáng kể nhất là các phong trào: Tuổi trẻ EVN hưởng ứng giờ Trái Đất, Tuần lễ hồng EVN, chương trình An sinh xã hội (thường niên) giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) ngành Điện, Thanh niên trong xu thế tự động hoá – chuyển đổi số của ngành Điện, Thanh niên trong công tác đổi mới sáng tạo & đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), …

Tại EVNSRLDC, Đoàn Thanh niên có tổng số 41 đoàn viên với độ tuổi trung bình 29,7 và hầu hết đều có tinh thần nhiệt tình cách mạng, hăng hái, tiên phong, ham học hỏi, có tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đây là lực lượng lao động có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.  

Để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên trong việc nâng cao nhận thức về Đảng, Chi uỷ Trung tâm đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên bằng nhiều hình thức tập hợp, thu hút đoàn viên tham gia hoạt động thông qua các phong trào lớn, như tổ chức học tập, tìm hiểu lịch sử, địa chỉ đỏ tại Chiến khu Đ Đồng Nai trong năm 2022, triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết quan trọng của BCH TW Đảng qua các hình thức sinh hoạt tập trung.

Chi bộ TT Điều độ HTĐ miền Nam tổ chức hoạt động về nguồn tại “Chiến khu Đ” khu di tích căn cứ Trung ương cục miền Nam, năm 2022

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên EVNSRLDC với tinh thần xung kích cũng đã chủ động đóng góp sức trẻ vào các phong trào, hoạt động chung khác của toàn Trung tâm: Tổ chức hội thao thường niên cho CBCNV, giao lưu – trao đổi kinh nghiệm vận hành với các đơn vị trong và ngoài ngành điện, đóng góp các sáng kiến, đổi mới công nghệ trong công tác sản xuất chung.

Công đoàn & ĐTN trung tâm tổ chức Giải bóng đá chào mừng 30/4 và 01/5

Trong năm 2022, được sự quan tâm của Chi bộ, cùng với sự giúp đỡ của các đảng viên trong Chi bộ, Đoàn Thanh niên EVNSRLDC vinh dự được Chi bộ xem xét kết nạp 3 uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên (BCH ĐTN) vào hàng ngũ của Đảng. Trong đó có đồng chí Lê Hiếu Minh là Bí thư ĐTN Trung tâm 2 nhiệm kỳ, nâng tổng số uỷ viên BCH ĐTN đứng vào hàng ngũ của Đảng lên 4 đồng chí (1 Bí thư, 1 Phó Bí thư, 2 Uỷ viên). Qua đó, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức Đảng đối với sự trưởng thành và phát triển của tổ chức ĐTN nói chung và các đồng chí được kết nạp vào Đảng nói riêng. Đây là nguồn động viên, khích lệ cho các đoàn viên, thanh niên trẻ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực của mình trong công tác chuyên môn và phong trào đoàn thể để được xem xét đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Lễ kết nạp Đảng viên cho đ/c Lê Hiếu Minh – Bí thư Chi đoàn thanh niên trung tâm

Vai trò của Đảng viên trẻ đối với công tác vận hành an toàn hệ thống điện trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 (CMCN 4.0)

Tại Nghị quyết của Đảng ủy EVN (Số 24-NQ/ĐU) về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện, việc vận hành HTĐ và thị trường điện sẽ đối mặt với những khó khăn nhất định sau:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống điện và thị trường điện (HTĐ – TTĐ) còn hạn chế (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập số liệu – SCADA, hệ thống quản lý năng lượng – EMS, hệ thống quản lý thông tin thị trường – MMS, hệ thống đo đếm, hệ thống cơ sở dữ liệu) gây ảnh hưởng nhất định đến công tác vận hành.

- Công suất các nhà máy thuỷ điện chiếm tỉ trọng lớn, trong khi yếu tố thủy văn thường khó lường, khó dự báo, vì vậy công tác lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện hàng nằm, hàng tháng khó tối ưu.

- Việc phân bổ nguồn điện không đồng đều giữa các miền dẫn đến truyền tải cao trên đường dây 500kV cũng tác động lớn đến kết quả vận hành hệ thống điện.

- Vấn đề cung ứng nhiên liệu sơ cấp (than, khí) cho phát điện thiếu hụt, chất lượng không ổn định, việc tăng giá nhiên liệu đầu vào (than/khí) gây áp lực tăng giá thị trường điện.

- Hiệu quả hoạt động của thị trường điện lực cũng như an ninh cung cấp điện trung – dài hạn phụ thuộc rất lớn vào việc sử dụng, phân bổ tối ưu dài hạn các nguồn nhiên liệu đầu vào (than, khí).

Với những khó khăn, thách thức như trên, đòi hỏi đảng viên trẻ của Chi bộ EVNSRLDC phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức để đáp ứng những nhiệm vụ khó khăn mà Đảng bộ, lãnh đạo các cấp giao phó, cùng chung sức với lực lượng đảng viên, đoàn viên trẻ EVN thực hiện đúng với yêu cầu “Điện luôn đi trước một bước” bảo đảm cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cụ thể bằng những chương trình hành động sau:

I. Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, thành tựu của cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong công tác vận hành HTĐ & TTĐ

Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới ở các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), robot thế hệ mới, in 3D, đang dần thay đổi nguyên lý sản xuất, làm thay đổi cách con người sống, làm việc và tương tác với nhau, tạo cho các doanh nghiệp, quốc gia ở mọi trình độ có nhiều cơ hội phát triển.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam là Tập đoàn công nghiệp lớn có dư địa và nhiều tiềm năng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Cùng với quá trình tiếp cận cuộc CMCN 4.0 của đất nước, những năm qua Tập đoàn đã có nhiều thành tựu trong nghiên cứu phát triển, tiếp nhận, chuyển giao, ứng dụng, khai thác công nghệ, bước đầu xây dựng nền tảng cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0.

Trước các thách thức và cơ hội như trên, các Đảng viên, đoàn viên trẻ phải tích cực nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu quả công nghệ số, công nghệ thông tin và các công nghệ của CMCN 4.0 bao gồm các yếu tố công nghệ cốt lõi IoT, AI, Big data, Cloud computing, Blockchain, … vào mọi hoạt động từ quản trị doanh nghiệp đến sản xuất kinh doanh, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

II. Tập trung nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xác định và triển khai lĩnh vực trong từng nhiệm vụ cụ thể

Đối với công tác tính toán vận hành HTĐ & TTĐ: xử lý các bài toán vận hành hệ thống điện hướng tới đảm bảo an toàn, ổn định, tin cậy, kinh tế thời gian thực.

Triển khai hệ thống tự động điều khiển tổ máy (AGC) có giao tiếp và trao đổi dữ liệu với các hệ thống lập kế hoạch vận hành HTĐ & TTĐ.

Tích hợp các thông tin số của dữ liệu khí tượng thuỷ văn với việc số hoá toạ độ GIS các phần tử hệ thống điện vào hệ thống SCADA/EMS/MMS nhằm hiển thị và phân tích ảnh hưởng thông tin khí tượng, thuỷ văn trong vận hành HTĐ & TTĐ.

Thiết lập hệ thống dự báo phụ tải, hệ thống dự báo năng lượng tái tạo dựa trên nguyên tắc tổng hợp và phân tích số liệu quá khứ và các yếu tố đầu vào như dự báo nhiệt độ, độ ẩm, tình hình thời tiết, sự kiện văn hoá, chính trị lớn, mức độ tăng trưởng của nền kinh tế.

III. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và học tập, làm chủ công nghệ, đưa khoa học kĩ thuật trở thành công cụ ứng dụng, nền tảng đi đầu trong công tác chuyển đổi số

Chuyển đổi số là chương trình trọng tâm và quan trọng nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn hiện nay, là động lực mạnh mẽ giúp EVN tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy tốc độ tăng trưởng và gia tăng uy tín đối với khách hàng cùng với các đối tác quốc tế. Đây là quá trình chuyển đổi lâu dài, đòi hỏi về chuyên môn, năng lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV, đặc biệt là thế hệ trẻ, những con người trọng tâm trong thời kỳ đổi mới. Thế hệ trẻ Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam nguyện hết sức mình vì công cuộc “chuyển mình” góp phần vào thành công chung của ngành Điện nước nhà.


  • 23/09/2022 08:34
  • Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
  • 247


Các Tin khác