UBND tỉnh Sơn La ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Sơn La và các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tỉnh Sơn la thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi công dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tiết kiệm điện. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân Sơn La phải nhận thức rõ sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả vừa là trách nhiệm vừa là thể hiện lòng yêu nước, là góp phần giúp cho mọi người có cơ hội được sử dụng điện, giảm thiểu tình trạng phải cắt điện luân phiên, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là một trong những chỉ tiêu đánh giá về ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng hàng năm của các tổ chức, cá nhân, địa phương. Người đứng đầu chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình phụ trách.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các hành vi tiết kiệm điện: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức nhiệt độ phù hợp (chế độ làm lạnh từ 26 độ C trở lên), kết hợp với quạt gió; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 26/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chi tiết Chỉ thị 12 xem file đính kèm

CT12.pdf