Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng

Ngày 17/4, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban và ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban soạn thảo Nghị định, đồng chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng phát biểu khai mạc hội thảo

Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng cho biết: Thực hiện Văn bản số 766/BNV-BTĐKT ngày 28/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và để tham gia góp ý kiến một cách thiết thực, hiệu quả đối với dự thảo Nghị định, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo và chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban tổ chức đến các đơn vị trực tiếp nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo.

Ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban soạn thảo Nghị định phát biểu tại hội thảo

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng rộng; trong đó có quy định về tuyến trình, thẩm quyền đề nghị, trình khen thưởng đối với doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho hay, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Ủy ban đã tổ chức triển khai nghiên cứu dự thảo một cách nghiêm túc, bài bản, thiết thực với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm với kỳ vọng được góp tiếng nói chung gửi Ban soạn thảo, Tổ biên tập để nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo để Nghị định khi được ban hành bảo đảm tính khả thi, bao quát thực tiễn, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua; tạo điều kiện thuận lợi cho việc trình xét khen thưởng được kịp thời, động viên, khuyến khích đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban soạn thảo Nghị định cho biết: Luật Thi đua, khen thưởng chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 1/1/2024. Cùng với đó, sẽ có 10 nghị định có hiệu lực thi hành. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng là nghị định quan trọng nhất để đưa Luật vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng Luật, Nghị định, Ban soạn thảo đã cố gắng cụ thể hóa những quy định, những vấn đề mới, tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên chưa đáp ứng được hết các mong mỏi, cũng như chưa gỡ được hết vướng mắc.

Ông Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự EVN đóng góp ý kiến tại hội thảo

Theo ông Phạm Huy Giang, đây là giai đoạn mang tính quyết định để đưa luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xác định việc xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành luật là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chính vì vậy, các ý kiến đóng góp mang tính phản biện sẽ góp phần hoàn thiện, đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Bên cạnh những ý kiến góp ý bằng văn bản của 19 tập đoàn, tổng công ty, hội thảo đã trực tiếp nghe những ý kiến, góp ý từ đại diện một số bộ, ban, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan và các đại biểu đại diện đến từ các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban.

Tại hội thảo, các đại biểu tới từ các bộ, ngành, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ý kiến. Theo đó, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra vấn đề: nhận thức về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở một số cấp ủy, nhất là đối với các doanh nghiệp cổ phần chưa thực sự được sự quan tâm thường xuyên; còn hạn chế trong việc xét, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với những người trực tiếp lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học của các đơn vị…