Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với EVNGENCO 2

Ngày 19 và 20/4, tại thành phố Cần Thơ, đoàn công tác của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do ông Hồ Sĩ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 làm trưởng đoàn, đã đến làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) để nắm bắt tình hình SXKD từ khi cổ phần hóa đến nay và tiến độ triển khai dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Báo cáo đoàn công tác về tình hình sản xuất kinh doanh từ khi cổ phần hóa đến nay, ông Trương Hoàng Vũ -  Tổng giám đốc EVNGENCO 2 cho biết, các chỉ số tài chính của công ty mẹ EVNGENCO 2 đều cải thiện so với trước khi cổ phần hóa.

Cụ thể, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm dần qua các năm và đảm bảo nhỏ hơn 3 lần; khả năng thanh toán hiện hành tăng dần qua các năm và đảm bảo lớn hơn 1 lần; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân năm 2021 và năm 2022 đều tăng so với trước khi cổ phần hóa.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi cổ phần hóa, EVNGENCO 2 đã nhanh chóng thích nghi với mô hình sản xuất kinh doanh mới để kịp thời phát triển, phù hợp với xu thế chung trong tình hình hiện nay, qua đó tăng thu nhập, đảm bảo đời sống cho người lao động. Công tác quản trị của tổng công ty ngày càng hoàn thiện theo mô hình công ty cổ phần.

Đối với dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, EVNGENCO 2 đã triển khai dự án phù hợp với tiến độ dòng khí thương mại đầu tiên (First gas) dự kiến chậm nhất vào quý IV/2026; đồng thời cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương đàm phán và thống nhất các nội dung chính cho hợp đồng mua khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho các nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Ô Môn III và Ô Môn IV.

Ông Võ Hồng Lĩnh - Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Hồ Sĩ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà tổng công ty đã đạt được từ khi cổ phần hóa đến nay. Đồng thời mong muốn EVNGENCO 2 phát triển nhiều hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác quản trị doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, hiện đại; nghiên cứu tăng vốn điều lệ và tích cực triển khai các dự án năng lượng mới để tăng quy mô công suất.

Đối với dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Ủy ban ghi nhận, tổng hợp các thông tin để làm cơ sở xem xét, giải quyết các vướng mắc trong thời gian tới.

Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2 phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 2 - ông Trần Phú Thái cho biết, tổng công ty sẽ tiếp thu những định hướng của lãnh đạo Ủy ban và quyết tâm cùng HĐQT, Ban lãnh đạo và người lao động EVNGENCO 2 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản trị.

Đoàn công tác của Ủy ban cũng đến làm việc với lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I) để nắm bắt tình hình vận hành, sản xuất cũng như kiểm tra thực tế dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.


  • 21/04/2023 07:32
  • Minh Lương
  • 4210