Vận hành an toàn lưới điện truyền tải phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của đơn vị. Hội nghị diễn ra ngày 8/1, tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận những nỗ lực của EVNNPT trong năm 2018, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, tin cậy, góp phần cùng Tập đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao.

Năm 2019, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPT tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Công tác đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực được Lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ cho EVNNPT, nhất là các công trình đường dây 500 kV giải tỏa công suất các nhà máy điện. Tổng công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công. 

Triển khai chủ đề năm 2019 của Tập đoàn, EVNNPT cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để vận hành hệ thống hiệu quả, giảm tổn thất điện năng. Ngoài ra, EVNNPT cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống, thu nhập của CBCNV.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Cờ thi đua của EVN cho các tập thể của EVNNPT đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Bám sát chủ đề năm 2019 của EVN, Tổng công ty chọn chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”.

Tổng công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong bối cảnh sẽ tiếp tục truyền tải cao cho miền Nam trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, triển khai các biện pháp toàn diện và quyết liệt nhằm ngăn chặn tai nạn lao động, giảm thiểu sự cố. Tập trung công tác điều tra, phân tích sự cố để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả và kịp thời.

Đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện: Lưới điện thông minh, trạm biến áp không người trực, vệ sinh sứ online, định vị sự cố, giám sát dầu online, giám sát MBA, flycam, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động.

Cùng với đó, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành công tác xây dựng và ban hành quy định thông số kỹ thuật của các thiết bị chính đang vận hành trên hệ thống truyền tải điện để thống nhất áp dụng trong toàn EVNNPT.

Tập trung triển khai hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN” đã giao Tổng công ty. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng sự phát triển của EVNNPT trong thời đại CMCN lần thứ 4. Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kiến thức, năng lực tiếp cận CMCN lần thứ 4 và công nghệ mạng di động 5G.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT tập trung chỉ đạo hoàn thành 47 dự án, trong đó có các dự án trọng điểm cấp điện cho miền Nam như: các đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên, Long Phú - Ô Môn, Sông Hậu - Đức Hòa; các TBA 500 kV Tân Uyên, Đức Hòa,... các công trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện cho Hà Nội và các khu vực kinh tế trọng điểm như: Đường dây 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội, đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông,...

Ngoài ra, EVNNPT phấn đấu đảm bảo tiến độ khởi công 33 dự án (3 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV).

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao Bằng khen của EVN cho những cá nhân thuộc EVNNPT đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Một số chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 của EVNNPT:

- Sản lượng điện truyền tải: 203,2 tỷ kWh, tăng 10,15% so với năm 2018;  

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: 2,34%;

-  Đầu tư xây dựng: tổng giá trị 19.500 tỷ đồng;

-  Khởi công 33 dự án (3 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV);

-  Hoàn thành và đưa vào vận hành 47 dự án (14 dự án 500 kV, 30 dự án 220 kV và 03 dự án 110 kV);

- Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động theo kế hoạch EVN giao.

 


  • 08/01/2019 06:16
  • Bài, ảnh: Hương Nhung
  • 21490