Vụ Đông Xuân năm 2021-2022: Khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có 3 đợt cấp nước đổ ải

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản 8037/TB- BNN-TCTL (ngày 29/11/2021) thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, thời gian lấy nước gồm 16 ngày, chia thành 3 đợt.

Các tổ máy của Nhà máy thủy điện Hòa Bình sẵn sàng vận hành cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2021-2022

Cụ thể:

Đợt 1, từ 0h ngày 4/1 đến 24h ngày 6/1/2022 (3 ngày);

Đợt 2, từ 0h ngày 15/1 đến 24h ngày 22/1/2022 (8 ngày);

Đợt 3, từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 17/2/2022 (5 ngày).

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì từ 1,7 m trở lên; đợt 2 các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,9m tại Trạm Thủy văn Hà Nội); đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thuỷ văn Sơn Tây từ 1,8 m trở lên.

Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung tại Văn bản số 5264/BNN-TCTL ngày 19/8/2021 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022.

Trong thời gian lấy nước, yêu cầu sở NN&PTNT, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành bảo đảm lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Vụ Đông Xuân 2021-2022.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực điều hành của Tổng cục Thủy lợi.