Vượt tiến độ sửa chữa lớn tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2

Công ty Thủy điện Sông Tranh vừa hoàn thành công tác sửa chữa lớn tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 vào lúc 17h22 phút ngày 27/8, vượt tiến độ 4 ngày so với kế hoạch, sẵn sàng vận hành tối đa công suất trong mùa lũ năm nay (từ ngày 1/9 hàng năm). Công tác sửa chữa lớn mỗi tổ máy được thực hiện 4 năm/1 lần.

Công ty Thủy điện Sông Tranh thực hiện sửa chữa lớn tổ máy H2

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) về việc thực hiện các biện pháp công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã huy động toàn bộ CBCNV công ty lưu trú tập trung tại nhà máy. Cùng với đó, công ty chỉ đạo các phòng/phân xưởng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, đi lại và phòng chống dịch bệnh đảm bảo các yêu cầu theo phương án phòng chống dịch bệnh đã được duyệt và đảm bảo công tác sản xuất điện.

Với phương châm “Quyết tâm sửa chữa lớn tổ máy H2 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ và an toàn trong lao động giữa mùa đại dịch COVID-19”, từ ngày 1/8/2021, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã phân thành 3 ca làm việc 24/24h, nỗ lực với năng suất và chất lượng lớn nhất. Các biện pháp thi công được triển khai nhanh chóng, điều chỉnh các vướng mắc ngay tại hiện trường, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và thiết bị.

Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 được xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhà máy có công suất lắp máy 190MW gồm 2 tổ máy, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 670 triệu kWh.


  • 01/09/2021 09:00
  • Trần Hiếu
  • 8935