Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của EVN" năm 2022. Sự kiện diễn ra ngày 10/6/2022.

Theo đó, việc đổi mới sáng tạo sẽ được triển khai trên tất cả các lĩnh vực: nguồn điện; truyền tải điện; kinh doanh, phân phối điện; điều độ hệ thống điện; các dịch vụ phụ trợ và công tác quản trị EVN.

Đề án hướng đến mục tiêu tạo ra một môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo trong EVN, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hệ quản trị đổi mới sáng tạo; hỗ trợ việc theo đuổi, thực hiện các định hướng chiến lược phát triển EVN một cách nhanh chóng và hiệu quả; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản trị EVN.

Đề án cũng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo; đào tạo nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong các đơn vị, các cá nhân trong EVN; đề xuất, tạo ra khung pháp lý phù hợp cho một môi trường đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển quy trình thực thi cho các dự án đổi mới sáng tạo cụ thể; xây dựng hệ quản trị đổi mới sáng tạo; đề xuất và thực thi một số dự án đổi mới sáng tạo thành phần nhằm hỗ trợ EVN theo đuổi thực hiện các định hướng chiến lược phát triển trong QĐ 538/QĐ-TTg….

Thời gian qua, mặc dù chưa có Đề án về đổi mới sáng tạo, nhưng Chiến lược phát triển của EVN, các đề án, các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của tập đoàn và các đơn vị hàng năm đều đưa ra các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất lao động. Đây chính là tiền đề triển khai các dự án đổi mới sáng tạo.

EVN cũng đã ban hành quy chế thi đua khen thưởng, trong đó các cá nhân có các sáng kiến được công nhận, là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được khen thưởng; trong công tác chấm điểm hiệu quả hàng năm, đơn vị có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học sẽ được điểm thưởng.  

Đặc biệt, EVN đã tổ chức một số cuộc thi đề xuất ý tưởng đổi mới sáng tạo như: Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số, Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Cuộc thi Ý tưởng Chiến lược Đại dương xanh (của khối Kinh doanh - Dịch vụ khách hàng),...

 


  • 01/09/2022 10:20
  • M. Tâm
  • 4766