Nhiều ưu đãi cho khách hàng sử dụng điện TP Hồ Chí Minh thanh toán tiền điện qua MoMo

Từ tháng 3/2023, khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua ví điện tử MoMo.

Nhiều ưu đãi khi thanh toán hóa đơn tiền điện qua MoMo

Cụ thể, từ ngày 3/3/2023 – 31/3/2023,, khách hàng sử dụng điện của EVNHCMC sẽ nhận được thẻ quà giảm giá 10.000 đồng/hóa đơn tiền điện khi thanh toán qua MoMo. Thẻ quà này áp dụng đối với khách hàng chưa từng thanh toán hóa đơn tiền điện và nhận và nhận được thông báo, thẻ quà trên MoMo.

Từ ngày 2/3/2023 – 31/12/2023, khách hàng chưa từng giao dịch bằng MoMo trước đó (ngoại trừ nhận tiền từ MoMo) khi thanh toán hóa đơn tiền điện được giảm 50.000 đồng, áp dụng đối với hóa đơn điện có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.