158 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt tỷ lệ 2,16% so với tổng sản lượng điện thương phẩm.

Trong tháng 6, Công ty Điện lực Đồng Nai đã tổ chức hội thảo sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với sự tham gia của hơn 130 khách hàng là doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, tiếp tục phối hợp các cơ quan báo chí thực hiện các phóng sự và  đưa tin về các chương trình tiết kiệm điện của khách hàng doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả”.

Tính đến nay, công ty đã thực hiện ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải với 925 khách hàng, với tổng công suất đăng ký là 93,28 MW. Qua đó, có 1.420 lượt khách hàng tham gia thực hiện 16 chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần điều chỉnh công suất 399.600 kW, tương ứng sản lượng 1.199.000 kWh điện năng tiêu thụ.

Trong tháng 7, công ty tiếp tục truyền thông cuộc thi “Khách hàng với giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” và tổ chức trao thưởng cho khách hàng đạt giải; thực hiện truyền thông về việc tiết kiệm điện và các hoạt động đảm bảo cung cấp điện trong giai đoạn mùa mưa năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Hội điện lực miền Nam tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các đối tượng là nhân sự thuộc các tổ chức đoàn thể tỉnh/huyện thuộc Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, trưởng khu phố, trưởng thôn, ấp… và học sinh các trường THPT.

 


  • 17/07/2023 11:11
  • PV
  • 3368