19 tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC đã có đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước

Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) và 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc CMSC, chiều 16/1, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn.

Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cho hay, mặc dù mới thành lập, còn nhiều khó khăn, nhưng trong năm đầu tiên hoạt động, CMSC đã có nhiều đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất nước. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành quả mà CMSC và 19 tập đoàn, tổng công ty đã đạt được trong năm 2019

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Ủy ban đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát…; điển hình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản, Tổng công ty Hàng không Việt Nam,… Nhiều đơn vị đã đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong phát triển công nghệ, tạo sức lan tỏa - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương.

Cũng theo Thủ tướng Chính phủ, CMSC và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đã luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Nhà nước giao. Điển hình như EVN, khi có thiên tai lũ lụt, Tập đoàn đã làm rất tốt công tác khắc phục sự cố, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Thủ tướng cũng khen ngợi CMSC đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tuyển dụng cán bộ, ban hành quy chế nội bộ; thực hiện tốt trách nhiệm, quyền đại diện quản lý vốn của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước…

Theo báo cáo của CMSC, vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm đầu hoạt động, Ủy ban đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quan hệ công tác giữa Ủy ban và các tập đoàn, tổng công ty đã dần đi vào nề nếp, theo đúng quy định của pháp luật..

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định quyết tâm của Ủy ban trong việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 mà Đảng, Nhà nước giao phó

Trong năm qua, đa số các tập đoàn, tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu do Ủy ban giao; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động tăng lên.

Cụ thể, tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty là 1.478.949 tỷ đồng, tăng 64% so với năm 2019; trong đó, một số tập đoàn, tổng công ty đạt cao như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 396.846 tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2018; Tập đoàn Điện lực Việt Nam đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2018…

Ủy ban cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước xử lý những vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Theo đó, năm 2019, đưa vào vận hành nhiều dự án năng lượng tái tạo; trong đó có trên 4.000MW điện mặt trời; triển khai nhiều dự án quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững ngành năng lượng như Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái, các công trình lưới điện 500kV quan trọng, dự án khó cảng LNG…

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 2 từ trái sang) tham dự hội nghị

Tiếp tục đổi mới, phát huy tinh thần kiến tạo

Xác định năm 2020 là năm đặc biệt quan trong, với rất nhiều khó khăn, thử thách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu CMSC và 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, phát huy tinh thần kiến tạo, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,… xây dựng đất nước hùng cường, phát triển.

Bên cạnh đó, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần đổi mới theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế thị trường, hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Năm 2019, CMSC và 19 tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ, thì năm 2020 phải làm tốt hơn nữa, đóng góp vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch CMSC cho hay, năm 2020, Ủy ban sẽ khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ, đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty…

Đồng thời, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực Nhà nước giao; đầu tư, phát triển theo kế hoạch được giao, bảo đảm có hiệu quả, phát triển bền vững; xây dựng chiến lược phát triển 5 năm 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt…

 

 


  • 16/01/2020 07:31
  • M. Hương
  • 7514