2 dự án truyền tải giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo tại tỉnh Khánh Hòa đang vướng mắc GPMB

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai đầu tư 2 dự án truyền tải điện là TBA 220kV Cam Ranh và đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm nhằm giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực. Tuy nhiên, đến nay dự án đang còn nhiều vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB).

Theo EVNNPT, dự án TBA 220kV Cam Ranh được xây dựng tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 41.617 m2, dự kiến đóng điện quý IV/2020.

Hiện tại, Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Cam Lâm đã thực hiện kiểm đếm xong các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng dự án gồm 154 hộ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn khảo sát giá và thực hiện trước ngày 22/6/2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt kế hoạch thuê đơn vị khảo sát giá do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

Một vị trí thi công đường dây 220kV Nha Trang - Tháp Chàm

Để đảm bảo tiến độ của dự án, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm phê duyệt kế hoạch thuê đơn vị khảo sát giá cho dự án, sớm phê duyệt giá đất cụ thể của dự án để có cơ sở áp giá lập phương án BT-GPMB chi trả cho các hộ dân.

EVNNPT kiến nghị nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Ban QLDA các công trình điện miền Nam cùng các ban, ngành liên quan tổ chức vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng TBA và các vị trí trụ đấu nối để thi công trước khi phương án BT-GPMB được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm có ý nghĩa rất quan trọng trong giải tỏa công suất nguồn NLTT khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa. Dự án có quy mô xây dựng ĐD 220kV mạch kép (treo trước 01 mạch), chiều dài khoảng 88,06 km. Theo kế hoạch dự án phải hoàn thành trong quý III/2020.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đường dây đi trên địa bàn các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, TP Nha Trang và TP Cam Ranh, chiều dài khoảng 57km, gồm 120 vị trí (trong đó có 26 vị trí đất rừng). Đến nay phần móng đã kê kiểm 120/120 vị trí; vận động bàn giao 88/120 vị trí. Phần hành lang tuyến đã kê kiểm được 120/120 khoảng cột. Đã phê duyệt, chi trả tiền, bàn giao 8/120 khoảng cột.

Đối với các hộ dân canh tác trên đất lâm nghiệp, đã có chủ trương hỗ trợ tài sản trên đất. EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND Thành phố Cam Ranh khẩn trương phê duyệt chi trả tiền cho dân trong tháng 6/2020.

Đối với các hộ dân đang xét nguồn gốc đất hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các UBND các huyện/thành phố, nơi dự án đi qua khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt phương án BT-GPMB và chi trả tiền cho dân trong tháng 7/2020.

Đối với các hộ dân không hợp tác kiểm kê, cố tình chống đối, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND Thành phố Nha Trang và UBND huyện Diên Khánh khẩn trương hoàn thiện thủ tục để kiểm kê bắt buộc và tổ chức phê duyệt chi trả tiền cho dân vào cuối tháng 7/2020.


  • 26/06/2020 06:00
  • Chiến Thắng