45 năm đưa điện 'đi trước một bước' tại Lâm Đồng

45 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Lâm Đồng (PC Lâm Đồng) đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành sứ mệnh “Điện đi trước một bước”, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà, đặc biệt là làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi. Evn.com.vn có cuộc trao đổi với ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc PC Lâm Đồng về hành trình phát triển của đơn vị.

PV: Trong quá trình 45 năm xây dựng và phát triển của Công ty Điện lực Lâm Đồng từ sau ngày giải phóng đến nay, đâu là điều khiến ông tâm đắc nhất?

Ông Thái Đắc Toàn: Công ty Điện lực Lâm Đồng được thành lập ngày 7/8/1976 với tên gọi là Sở Quản lý và Phân phối điện Lâm Đồng, trên nền tảng tiếp quản Trung tâm Điện lực Đà Lạt, Trung tâm Điện lực Bảo Lộc và Hợp tác xã điện nông thôn Tuyên Đức.

Ông Thái Đắc Toàn - Giám đốc PC Lâm Đồng 

Tiếp quản lưới điện tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh cả nước vừa trải qua cuộc chiến tranh nên hệ thống nguồn và lưới điện bị xuống cấp trầm trọng, khả năng phân phối ở mức thấp. Tuy vậy, Sở Quản lý và Phân phối điện Lâm Đồng lúc bấy giờ đã nỗ lực, đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và an ninh quốc phòng.

Khó khăn chồng chất nhưng những người công nhân ngành Điện tại tỉnh Lâm Đồng luôn thể hiện vai trò, bản lĩnh tiên phong, vượt lên mọi thách thức, tích lũy kinh nghiệm, tận dụng vật tư thiết bị để khôi phục lưới điện, đảm bảo đưa nguồn điện đến với khu vực trung tâm, các khu vực hành chính an ninh quốc phòng. Nhiều phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, phát huy sáng kiến kỹ thuật có giá trị cao để phục hồi và bảo trì lưới điện; hàng trăm máy biến thế, nhiều tuyến cáp ngầm xây dựng từ thời Pháp bị hư hỏng, thiếu vật tư thay thế, đã được phục hồi và cấp điện trở lại.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay công ty đã phát triển với trình độ quản lý lưới điện hiện đại, rộng khắp, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống của nhân dân cũng như duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao nhiều năm liên tục. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016 - 2020 là 8,84 %/năm.

Ngoài ra, để đáp ứng tốc độ tăng trưởng cao về nhu cầu điện, với sứ mệnh “Điện đi trước một bước”, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tập trung mạnh mẽ các nguồn lực vào đầu tư, phát triển hệ thống điện phân phối theo các quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực của các địa phương. 

PV: Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện ở khu vực nông thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Thái Đắc Toàn: Những năm qua, cùng với việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã không ngừng đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện góp phần tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 142/142 xã, phường, thị trấn có điện, tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh đạt 99,89%; trong đó, tỷ lệ số hộ có điện ở nông thôn hiện nay đạt 99,81%. Trong tổng số 111/111 xã tham gia chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đã có 100 % xã đạt tiêu chí số 4 về điện.

Việc đưa lưới điện về các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa đã tạo động lực cho chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế vùng.

PV: Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa lưới điện, đẩy mạnh tự động hóa trong công tác vận hành và kinh doanh điện năng đã được Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện như thế nào?

Ông Thái Đắc Toàn: Hiện nay, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thực hiện chuyển đổi số toàn bộ các lĩnh vực hoạt động và xây dựng lưới điện thông minh (Smart grid) trong giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hóa lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, công ty đã triển khai các quy trình về quản lý nguồn nhân lực, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trên các phần mềm dùng chung như HRMS, PMIS, FMIS; hoàn tất triển khai Văn phòng số D-Office đến các đơn vị, tỷ lệ văn bản ký số trên 90%; thực hiện các cuộc họp qua Zoom và hội nghị truyền hình; các nghiệp vụ hiện tại được số hóa và liên thông, riêng lĩnh vực Văn phòng có 90% quy trình nghiệp vụ sẽ không sử dụng giấy…

Đi đôi với phát triển nguồn và lưới điện để tăng cường công suất hệ thống và nâng cao độ ổn định, tin cậy trong cung ứng điện, công ty đã kiên trì hoàn thiện từng bước bộ máy tổ chức quản lý và kinh doanh, tiến hành các giải pháp cải tiến quản lý, cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và chất lượng công tác dịch vụ khách hàng. Cán bộ công nhân, người lao động công ty đã đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, tận tụy thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu về điện của khách hàng, phấn đấu đưa Công ty Điện lực Lâm Đồng trở thành đơn vị cung ứng các dịch vụ cao cấp, đáng tin cậy của khách hàng tại địa phương.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

 


  • 29/12/2021 11:15
  • Thiên Phương - Minh Tâm (thực hiện)
  • 3090