Ban QLDA Điện 2 cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành dự án

Là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Quản lý dự án (QLDA) Điện 2, ngày 8/1, tại Hà Nội.

Giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm 2020, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh đề nghị Ban QLDA Điện 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án được giao.

Trong đó, cơ bản hoàn thành xây dựng các hạng mục thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (2 x 600MW), phấn đấu hoàn thành dự án Điện mặt trời Phước Thái 2 (100MWp) và Phước Thái 3 (49MWp); các dự án lưới điện giải tỏa công suất tại tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận; đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng tiến độ khởi công dự án Nhà máy Thuỷ điện Ialy mở rộng trong năm 2021; tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II, các dự án đường dây mua điện từ Lào.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh trao Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn cho Phòng Bồi thường giải phóng mặt bằng của Ban QLDA Điện 2

Đặc biệt, Ban QLDA Điện 2 cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành dự án; xây dựng phần mềm để kiểm soát công việc nội bộ của Ban. "Từ phần mềm này, Tập đoàn có thể nắm bắt được tiến độ dự án đến đâu, khó khăn vướng mắc là gì để kịp thời tháo gỡ”, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị Ban QLDA Điện 2 cần kiện toàn vị trí, chức danh công việc cho mỗi CBCNV, tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, trong quý I/2020 phải hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015; hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015.

Phó Tổng giám đốc EVN trao Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 của Ban QLDA Điện 2

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 cho biết, trong năm 2020, Ban QLDA Điện 2 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ nộp và đăng ký thi sát hạch các chứng chỉ hoạt động xây dựng cho các cá nhân thuộc Ban. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Ban. Tiếp tục phối hợp với các ban của EVN dể xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn chức danh, khung năng lực cho các vị trí theo từng lĩnh vực của Ban QLDA.

Trong công tác ứng dụng khoa học công nghệ, Ban QLDA Điện 2 tập trung xây dựng hạ tầng máy chủ để đáp ứng cho các phần mềm dùng chung của EVN. Xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh cho các dự án trọng diểm và sẵn sàng mở rộng cho hệ thống camera giám sát tại công trường thi công. Ứng dụng thiết bị bay Flycam vào công tác quản lý, giám sát thi công tại các công trường.

Các cá nhân của Ban QLDA Điện 2 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 được nhận Bằng khen của EVN

Cùng với đó, Ban sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp trong công tác đấu thầu để đảm bảo được các yếu tố công bằng, cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả. Tổ chức lựa chọn tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công và nhà thầu cung cấp thiết bị theo đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Ban cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tìm hiểu, nắm bắt thông tin, kịp thời đề xuất với Tập đoàn phương án hỗ trợ để duy trì và phát huy công tác an sinh xã hội trên địa bàn có dự án, qua đó thể hiện tinh thần, hình ảnh nhân văn, vì cộng đồng của EVN nói chung và Ban QLDA Điện 2 nói riêng.