Bàn giao Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 cho Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Ngày 4/1, tại Kon Tum, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ bàn giao Công trình Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 cho Công ty Phát triển thủy điện Sê San quản lý vận hành.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có công suất 49MWp, do EVN làm chủ đầu tư, Ban QLDA điện 2 quản lý điều hành dự án.

Triển khai từ ngày 20/12/2019, dự án phát điện thương mại vào ngày 22/11/2020 và được Hội đồng nghiệm thu EVN nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng từ ngày 30/11/2020. Hiện nay, nhà thầu EPC đã hoàn thành 1 năm vận hành theo quy định của hợp đồng.

Theo ông Hồ Trung Đông – Giám đốc Công ty Phát triển thủy điện Sê San, công tác vận hành phát điện trong năm đầu do Công ty Phát triển thủy điện Sê San đảm nhận theo hợp đồng cho thấy số giờ vận hành quy đổi trung bình trong ngày là 3,73 giờ/ngày, sản lượng điện đã phát là 71,26 triệu kWh. 

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh (thứ 6 từ trái sang) trao chìa khóa bàn giao Công trình Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 cho lãnh đạo Công ty Phát triển thủy điện Sê San

Để đảm bảo công tác quản lý vận hành và bảo trì thiết bị sau khi tiếp nhận chính thức nhà máy, công ty đã đưa vào vận hành trung tâm điều khiển; các trưởng ca đã được cấp chứng nhận vận hành. Công ty cũng đã ban hành đầy đủ các sơ đồ, quy trình vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San.

Tại lễ bàn giao, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban QLDA điện 2, Tổng thầu và Công ty Phát triển thủy điện Sê San đã phối hợp chặt chẽ đảm bảo xây dựng, vận hành an toàn hiệu quả công trình. Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu Công ty Phát triển Thủy điện Sê San tiếp nhận, vận hành nhà máy an toàn hiệu quả sau khi được bàn giao chính thức.

Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4:

- Địa điểm xây dựng: xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;

- Tổng mức đầu tư: 937,1 tỷ đồng;

- Sản lượng điện bình quân: 72,4 triệu kWh/năm.


  • 05/01/2022 03:00
  • Huyền Thương
  • 10620