Báo cáo nhanh hằng ngày của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đổ ải

Cập nhật báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày

Thông tin mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội

File báo cáo
16/1/2022

- Cao nhất lúc 11h đạt 2,08 m

Tại đây
15/1/2022

- Cao nhất lúc 9h, đạt 1,96m

Tại đây
14/1/2022

- Cao nhất lúc 13h, đạt 1,74m

Tại đây
6/1/2022

- Cao nhất lúc 13h và 14h, đạt 2,03m

Tại đây
5/1/2022

- Cao nhất lúc 13h, đạt 2,21m

Tại đây

 


  • 16/01/2022 05:53
  • Ban biên tập
  • 3547