Báo cáo thực hiện hoạt động công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017 của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017, thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Chi tiết báo cáo xem file đính kèm. 

Baocaocongich2017.pdf


  • 27/09/2018 10:57
  • EVN