Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp: Kinh nghiệm từ Vĩnh Phúc

Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Truyền tải điện Tây Bắc, Truyền tải điện Đông Bắc 3 và Truyền tải điện Hà Nội quản lý vận hành bao gồm: 42 km đường dây 500 kV, 121 km đường dây 220 kV và TBA 220 kV Vĩnh Phúc, TBA 220 kV Vĩnh Tường

Hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Truyền tải điện Tây Bắc, Truyền tải điện Đông Bắc 3 và Truyền tải điện Hà Nội quản lý vận hành bao gồm: 42 km đường dây 500 kV, 121 km đường dây 220 kV và TBA 220 kV Vĩnh Phúc, TBA 220 kV Vĩnh Tường.

Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc và công nhân PTC 1 tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) 

Trước đây, một số địa phương trồng cây lâu năm, xây dựng nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Vì vậy, các đơn vị thuộc PTC 1 đã phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc, chính quyền các xã đến tận nhà dân, tuyên truyền về vai trò của hệ thống truyền tải điện quốc gia, để người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc chung tay bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hành lang an toàn lưới điện, chặt hạ hàng nghìn cây cao vi phạm khoảng cách an toàn đối với lưới điện cao áp;  yêu cầu nhân dân không xây dựng nhà ở, công trình trong và gần hành lang bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện cao áp 220 kV, 500 kV.

Ngoài ra, theo ông Bạch Trường Giang – Trưởng công an xã Đạo Tú huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc: Công an xã Đạo Tú đã thành lập Tổ Bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải gồm 5 người thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện những vị trí lấn chiếm, vi phạm. Bất cứ đề xuất kiến nghị gì của người dân, công an xã sẽ trả lời theo đúng thẩm quyền, còn vấn đề gì ngoài thẩm quyền sẽ mời ngành Điện đến giải đáp một cách thỏa đáng. Chính sự gắn kết giữa địa phương và ngành Điện đã tạo được sự đồng thuận của người dân trong xã đối với ngành Điện. Vì vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn trong hệ thống lưới truyền tải điện cao áp quốc gia. Hệ thống truyền tải điện trên địa bàn Vĩnh Phúc luôn đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng phá hoại hay trộm cắp tài sản thiết bị điện. 

Tuy đã làm tốt công tác tuyên truyền, nhưng theo Đại tá Nguyễn Văn Việt, việc phát động phong trào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống lưới truyền tải điện có lúc, có nơi còn hạn chế. Chính vì vậy, để không xảy tái vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, trong thời gian tới, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị các đơn vị trực thuộc cần xây dựng nội dung, quy chế phối hợp cụ thể và xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho công an huyện, xã/phường/thị trấn thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an Tỉnh và ngành Điện.


  • 17/01/2019 10:17
  • Theo TCĐL Chuyên đề Thế giới điện
  • 22271