'Bí kíp' kiểm soát tổn thất điện năng của PC Đà Nẵng

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổn thất điện năng (TTĐN) của Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng giảm từ 3,22% xuống còn 2,35%. Với kết quả này, PC Đà Nẵng là một trong các công ty điện lực có mức tổn thất điện năng (TTĐN) thấp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quản lý TTĐN theo thời gian thực

PC Đà Nẵng đã định hướng đo xa toàn bộ hệ thống đo đếm từ năm 2013. Sau đó, xây dựng hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu công tơ (IFC) từ hệ thống đo xa. Dựa vào hệ thống này, người quản lý sẽ biết được tình trạng vận hành của hệ thống đo đếm tại các trạm biến áp 110kV và 22kV (dòng điện, điện áp, công suất phản kháng, tác dụng,…) theo biểu đồ 30 phút.

Trên cơ sở hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa IFC, PC Đà Nẵng đã xây dựng 2 chương trình hỗ trợ quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành gồm: chương trình TOOS và chương trình Hỗ trợ quản lý kỹ thuật từ xa (AMIS). TOOS là chương trình tối ưu hóa hoạt động của máy biến áp. Dựa trên chương trình này, đơn vị sẽ đưa ra giải pháp hoán chuyển hoặc san tải phù hợp. Đối với AMIS là chương trình tổng hợp tự động theo thời gian thực, theo dõi kiểm soát các TBA/TI non tải/quá tải, TBA bất đối xứng dòng điện, TBA có cosφ thấp, thiếu bù/quá bù, đánh giá chất lượng điện áp…

Đến tháng 9/2018, PC Đà Nẵng đã xây dựng thêm chức năng Tính toán tổn thất lưới trung áp, hỗ trợ quản lý kỹ thuật giúp thường xuyên theo dõi các xuất tuyến. Từ dữ liệu biểu đồ phụ tải 30 phút được lấy từ hệ thống đo xa, PC Đà Nẵng đã tổng hợp các số liệu kỹ thuật, điện thương phẩm cấp trung áp và đưa ra được biểu đồ tổn thất công suất hằng ngày.

PC Đà Nẵng là một trong các công ty điện lực có mức tổn thất thấp của EVN

Tiệm cận ngưỡng tổn thất kỹ thuật

Đối với lưới điện hạ áp, các điện lực trực thuộc PC Đà Nẵng đã và đang thực hiện tính toán tổn thất hạ áp TBA công cộng trên Hệ thống Quản lý thông tin khách hàng (CMIS) hàng tháng. Các phiên ghi được thực hiện từ ngày 3 đến hết ngày 17. Đến ngày ghi chỉ số định kỳ, nếu xảy ra tổn thất TBA công cộng bất thường, điện lực sẽ phải phúc tra chỉ số của tất cả các khách hàng thuộc TBA để tìm nguyên nhân.

Ngoài ra, với trường hợp điện mặt trời mái nhà khi phát ngược lên lưới trung áp, tổn thất hạ áp sẽ tăng cao bất thường nếu công tơ trạm không được cài đặt 2 chiều. Chính vì vậy, tháng 5/2020, PC Đà Nẵng đã xây dựng được chức năng tính toán tổn thất hằng ngày lưới hạ áp TBA công cộng để theo dõi các TBA có tổn thất cao trên 5%; phát hiện được điện mặt trời phát ngược lên lưới trung áp, hạ áp các trường hợp san tải gây biến động tổn thất.

Hiện nay, tổn thất của PC Đà Nẵng đã tiệm cận ngưỡng tổn thất kỹ thuật, do vậy khả năng tiếp tục giảm cho các năm tiếp theo là hết sức khó khăn. Dù vậy, PC Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các giải pháp bứt phá, dẫn đầu trong công tác giảm tổn thất điện năng của Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tập đoàn.


  • 24/06/2021 10:28
  • Yên Bình
  • 5816