Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 22/1/2024

Cập nhật tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đến 15h ngày 22/1/2024 theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).


  • 22/01/2024 05:00
  • Nguyễn My
  • 3168