Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến ngày 20/2/2024

Theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi về lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân, tổng diện tích có nước cả khu vực tính đến 15 giờ ngày 20/02/2024 là 479.683 ha/492.946 ha, đạt 97,3%.

Cụ thể: Hà Nam 100%, Hưng Yên 100%, Thái Bình 100%, Nam Định 100%, Phú Thọ 100%, Ninh Bình 100%, Bắc Ninh 99%, Hải Phòng 97%, Hải Dương 96%, Vĩnh Phúc 96%, Hà Nội 88%.

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Các địa phương vẫn tiếp tục vận hành công trình thủy lợi đưa nước lên ruộng và tích trữ phục vụ tưới dưỡng.

Tính đến 15 giờ ngày 20/02, mực nước trung bình ngày tại Trạm Thủy văn Sơn Tây (trạm bơm Phù Sa) đạt 1,73m, cao nhất lúc 11 giờ đạt 1,99m; tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,41m, cao nhất lúc 8 giờ đạt 1,69m.


  • 20/02/2024 05:23
  • Nguyễn My
  • 3075