Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung quy định về giá mua bán điện của dự án điện mặt trời áp mái

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Trong đó, Điều 16 của Thông tư số 16/2017/TT-BCT về giá mua bán điện của dự án điện mặt trời trên mái nhà đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 05/2019/TT-BCT. Cụ thể: Trước ngày 1/1/2018, giá mua bán điện là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 Uscents/kWh, theo tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10/4/2017 là 22.3.16 đồng/USD. 

Kể từ ngày 1/1/2018, giá mua bán điện cũng áp dụng theo mức giá như trên, được điều chỉnh theo tỉ giá Trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương cũng bổ sung nội dung Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời trên mái nhà. Đồng thời bãi bỏ Khoản 2, Điều 18 và phụ lục 3 của Thông tư số 16.

Thông tư mới có hiệu lực từ ngày 25/4/2019.

Xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm:

TT052019BTC.pdf


  • 12/03/2019 05:00
  • Nghi Viên
  • 27250