Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương hỗ trợ triển khai các dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản số 5568/BGTVT-KHĐT, ngày 25/5/2024 gửi các đơn vị: các Cục Hàng hải Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ triển khai các Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục, các Sở GTVT theo thẩm quyền chỉ đạo các Chi cục, các Khu quản lý đường bộ, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Đường thủy nội địa và các cơ quan trực thuộc liên quan có trách nhiệm chủ động liên hệ, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thi công xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao chéo với các tuyến giao thông; trên cơ sở đó khẩn trương phê duyệt theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, phương tiện chở hàng phục vụ Dự án vào, rời các cảng nhanh chóng, đảm bảo an toàn.

Thi công kéo dây Dự án đường dây 500kV mạch 3 

Cục trưởng các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo các nội dung được Bộ giao nêu trên, hàng ngày báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ, kết quả thực hiện cho đến khi hoàn thành công việc.

Các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật trước ngày 29/5/2024 hoặc trước ngày thi công các hạng mục công trình tại các điểm giao chéo giữa các dự án đường dây 500 kV mạch 3 với đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Xem các thông tin về Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối tại đây


  • 29/05/2024 09:02
  • Nguyễn Thủy
  • 5788