Cấm khai thác cát, sỏi tại khu vực bờ sông có nguy cơ sạt, lở

Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ, quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông sẽ có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.

Nghị định này quy định về quy hoạch, thăm dò, khai thác; kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bao gồm cả cát, sỏi ở lòng hồ, cửa sông (gọi chung là cát, sỏi lòng sông) và công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, hồ.

Để đảm bảo việc tổ chức thực hiện kịp thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chấp thuận phương án bảo vệ lòng, bờ, bãi sông trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi lòng sông, công trình bảo vệ, phòng, chống sạt, lở, bãi sông; thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ...; điều tra, đánh giá, quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, sạt, lở lòng, bờ, bãi sông trên các sông liên tỉnh…

Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh liên quan trong việc xác định phạm vi, quy mô, ranh giới khu vực thuộc phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, chỉnh trị dòng sông thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ theo quy định.

Thủ tướng cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu việc xử lý cát nhiễm mặn để sử dụng làm vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu thay thế cát, sỏi lòng sông sử dụng cho xây dựng, san lấp công trình.

Chi tiết Nghị định có file đính kèm.

 

Nghidinh23CP2020.pdf


  • 10/03/2020 08:00
  • Vũ Chang
  • 5809