Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng

Đó là yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Nghị quyết số 28/NQ-CP (ngày 10/3/2020) phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020.

Chính phủ yêu cầu các bộ quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng, phương án và đối sách ứng phó với các tình huống, diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới, khu vực, không để bị động, bất ngờ; theo dõi chặt chẽ biến động của giá cả, thị trường, bảo đảm giữ vững mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động tháo gỡ, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, hoàn thành giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn ODA và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai và đưa vào hoạt động các dự án, công trình trọng điểm của ngành, nhất là các dự án công trình năng lượng.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sửa đổi Biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn; phòng, chống cháy rừng.

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.


 

Nghiquyet28CP2020.pdf


  • 12/03/2020 10:00
  • Minh Ngọc
  • 5449