Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1256/VPCP-CN ngày 26/2/2021 gửi Bộ Công Thương về việc đẩy nhanh tiến độ trình, thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về Đề án Quy hoạch điện VIII tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình và Hội đồng Thẩm định khẩn trương thẩm định Đề án Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2021, bảo đảm chặt chẽ, khoa học. Nội dung theo đúng định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 240/QĐ-TTg, thành lập Hội đồng Thẩm định Quy hoạch điện VIII. Theo quyết định này, Hội đồng Thẩm định gồm có 27 thành viên đến từ 16 bộ, ngành. Các thành viên còn lại đến từ các doanh nghiệp nhà nước lớn hoạt động trong ngành Điện như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, 5 Tổng công ty phân phối điện và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trước đó, vào ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương đã chính thức đăng tải toàn văn Dự thảo Quy hoạch điện VIII xin ý kiến góp ý về dự thảo.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

 

 

Vanban1256VPCP2021.pdf