Chính thức chuyển đổi chu kỳ giao dịch xuống 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Từ 0h ngày 1/9/2020, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) đã chuyển đổi thành công, an toàn, liên tục chu kỳ điều độ, vận hành hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện từ 60 phút xuống còn 30 phút.

Trước đó, ngày 3/8/2020, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 2033/QĐ-BCT về việc phê duyệt thời điểm điều chỉnh chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Việc chuyển đổi thành công chu kỳ giao dịch xuống 30 phút là bước ngoặt lớn trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện của Việt Nam

Việc chuyển đổi chu kỳ điều độ, vận hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện sang 30 phút góp phần quan trọng đáp ứng các yêu cầu vận hành hệ thống điện Việt Nam đang phát triển lớn mạnh cả về chất và lượng, với sự đa dạng các loại hình phát điện, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của nguồn năng lượng tái tạo.

Đây cũng là bước đột phá trong công tác vận hành thị trường điện, đảm bảo tối ưu hóa chi phí cho toàn xã hội và góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện, tạo tiền đề cho việc phát triển của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trong tương lai.

Tại hội nghị phát triển công tơ điện tử đo xa giai đoạn 2021 - 2025 vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho hay, việc chuyển sang chu kì giao dịch 30 phút là bước tiến lớn trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện Việt Nam. Để đạt được thành quả này, có sự đóng góp quan trọng trong việc hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện tử, truyền số liệu từ xa của EVN. 


  • 01/09/2020 05:37
  • M. Hương
  • 3676